2015/05/24

Jak umieścić kalendarz z archiwum postów na Bloggerze?

Platforma blogowa WordPress słynie z tego, że na pasku bocznym istnieje możliwość umieszczenia kalendarza z archiwum. Zaznaczone są w nim dni, w których autor opublikował posty. Po kliknięciu w określoną datę, wyświetla się spis wpisów dodanych w danym dniu. 

Teraz już nie musisz zmieniać platformy blogowej, żeby cieszyć się tego typu dodatkiem. Poniżej dowiesz się, w jaki sposób zainstalować go na Bloggerze. Mało tego! Będziesz również mógł dostosować jego wygląd według własnych upodobań. Wystarczy tylko trochę pogrzebać w kodzie stylu. 

1. Dodaj gadżet Archiwum bloga

Wejdź w manu Układ i Dodaj gadżet Archiwum bloga.
Zastosuj poniższe ustawienia:
  • StylLista
  • Opcje: Pokaż tytuły postów
  • Częstotliwość archiwizowania: Co miesiąc
  • Na koniec Zapisz

Przejdź do menu Szablon i Edytuj kod HTML.

2. Dodaj styl kalendarza

Kliknij w okno edytora i wciśnij skrót Ctrl + F. Używając wyszukiwarki, która się pojawi, znajdź:
]]></b:skin>
Tuż nad znalezionym znacznikiem wklej:
/* Archive Calendar
---------------------------------------------- */

#calendarDisplay {
display: none;
}
/* div that holds calendar */

#blogger_calendar {
margin: 0px auto 0px 0px;
width: 100%;
}
/* Table Caption - Holds the Archive Select Menu */

#bcaption {
border: 1px solid #C7C7C7;
padding: 2px;
margin: 10px 0 0;
background: #fff;
font: bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif
}
/* The Archive Select Menu */

#bcaption select {
background: #fff;
border: 0 solid #C7C7C7;
color: #88AACC;
font-weight: bold;
text-align: center;
}
/* The Heading Section */

table#bcalendar thead {}
/* Head Entries */

table#bcalendar thead tr th {
width: 20px;
text-align: center;
padding: 3px;
border: 1px solid #C7C7C7;
font: bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif;
background: #fff;
color: #88AACC;
}
/* The calendar Table */

table#bcalendar {
border: 1px solid #C7C7C7;
border-top: 0;
margin: 0px 0 0px;
width: 100%;
background: #fff
}
/* The Cells in the Calendar */

table#bcalendar tbody tr td {
cursor: pointer;
text-align: center;
border-radius: 4px;
padding: 3px;
border: 1px solid #C7C7C7;
color: #666;
font: bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif;
}
/* Links in Calendar */

table#bcalendar tbody tr td a:link,
table#bcalendar tbody tr td a:visited,
table#bcalendar tbody tr td a:active {
font-weight: bold;
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}
table#bcalendar tbody tr td a:hover {
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}
/* First Row Empty Cells */

td.firstCell {
visibility: visible;
}
/* Cells that have a day in them */

td.filledCell {
background: #fff;
}
td.filledCell:hover {
background: #dddddd;
}
/* Cells that are empty, after the first row */

td.emptyCell {
visibility: hidden;
}
/* Cells with a Link Entry in them */

td.highlightCell {
background: #88AACC;
border: 1px solid #C7C7C7
}
td.highlightCell:hover {
background: #BBCCDD;
border: 1px solid #C7C7C7
}
/* Table Footer Navigation */

table#bcNavigation {
width: 100%;
background: #fff;
border: 1px solid #C7C7C7;
border-top: 0;
color: #88AACC;
font: bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif;
}
table#bcNavigation a:link {
text-decoration: none;
color: #88AACC;
}
table#bcNavigation a:hover {
text-decoration: underline;
}
td#bcFootPrev {
width: 10px;
}
td#bcFootAll {
text-align: center;
}
td#bcFootNext {
width: 10px;
}
ul#calendarUl {
margin: 5px auto 0!important;
}
ul#calendarUl li a:link {}

3. Dodaj skrypt kalendarza

Teraz wyszukaj znacznik:
</head>
I tuż nad nim wklej:
<!-- Archive Calendar start --> 
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var bcLoadingImage = "http://2.bp.blogspot.com/-yUGWz7Vrm0c/UKtPDwJpdSI/AAAAAAAAICU/9ZAvxQUZJLg/s400/loading-trans.gif.png";
var bcLoadingMessage = " Wczytywanie....";
var bcArchiveNavText = "Wyświetl Archiwum";
var bcArchiveNavPrev = '◄';
var bcArchiveNavNext = '►';
var headDays = ["Niedziela","Poniedziałek","Wtorek","Środa","Czwartek","Piątek","Sobota"];
var headInitial = ["Nd","Pn","Wt","Śr","Cz","Pt","Sb"];
// Nothing to configure past this point ----------------------------------
var timeOffset;
var bcBlogID;
var calMonth;
var calDay = 1;
var calYear;
var startIndex;
var callmth;
var bcNav = new Array ();
var bcList = new Array ();
//Initialize Fill Array
var fill = ["","31","28","31","30","31","30","31","31","30","31","30","31"];
function openStatus(){
document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'block';
document.getElementById('calendarDisplay').innerHTML = '';
}
function closeStatus(){
document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'none';
}
function bcLoadStatus(){
cls = document.getElementById('calLoadingStatus');
img = document.createElement('img');
img.src = bcLoadingImage;
img.style.verticalAlign = 'middle';
cls.appendChild(img);
txt = document.createTextNode(bcLoadingMessage);
cls.appendChild(txt);
}
function callArchive(mth,yr,nav){
// Check for Leap Years
if (((yr % 4 == 0) && (yr % 100 != 0)) || (yr % 400 == 0)) {
fill[2] = '29';
}
else {
fill[2] = '28';
}
calMonth = mth;
calYear = yr;
if(mth.charAt(0) == 0){
calMonth = mth.substring(1);
}
callmth = mth;
bcNavAll = document.getElementById('bcFootAll');
bcNavPrev = document.getElementById('bcFootPrev');
bcNavNext = document.getElementById('bcFootNext');
bcSelect = document.getElementById('bcSelection');
a = document.createElement('a');
at = document.createTextNode(bcArchiveNavText);
a.href = bcNav[nav];
a.appendChild(at);
bcNavAll.innerHTML = '';
bcNavAll.appendChild(a);
bcNavPrev.innerHTML = '';
bcNavNext.innerHTML = '';
if(nav < bcNav.length -1){
a = document.createElement('a');
a.innerHTML = bcArchiveNavPrev;
bcp = parseInt(nav,10) + 1;
a.href = bcNav[bcp];
a.title = 'Previous Archive';
prevSplit = bcList[bcp].split(',');
a.onclick = function(){bcSelect.options[bcp].selected = true;openStatus();callArchive(prevSplit[0],prevSplit[1],prevSplit[2]);return false;};
bcNavPrev.appendChild(a);
}
if(nav > 0){
a = document.createElement('a');
a.innerHTML = bcArchiveNavNext;
bcn = parseInt(nav,10) - 1;
a.href = bcNav[bcn];
a.title = 'Next Archive';
nextSplit = bcList[bcn].split(',');
a.onclick = function(){bcSelect.options[bcn].selected = true;openStatus();callArchive(nextSplit[0],nextSplit[1],nextSplit[2]);return false;};
bcNavNext.appendChild(a);
}
script = document.createElement('script');
script.src = 'http://www.blogger.com/feeds/'+bcBlogId+'/posts/summary?published-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fill[calMonth]+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&published-min='+calYear+'-'+callmth+'-01T00%3A00%3A00'+timeOffset+'&max-results=100&orderby=published&alt=json-in-script&callback=cReadArchive';
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
}
function cReadArchive(root){
// Check for Leap Years
if (((calYear % 4 == 0) && (calYear % 100 != 0)) || (calYear % 400 == 0)) {
fill[2] = '29';
}
else {
fill[2] = '28';
}
closeStatus();
document.getElementById('lastRow').style.display = 'none';
calDis = document.getElementById('calendarDisplay');
var feed = root.feed;
var total = feed.openSearch$totalResults.$t;
var entries = feed.entry || [];
var fillDate = new Array();
var fillTitles = new Array();
fillTitles.length = 32;
var ul = document.createElement('ul');
ul.id = 'calendarUl';
for (var i = 0; i < feed.entry.length; ++i) {
var entry = feed.entry[i];
for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {
if (entry.link[j].rel == "alternate") {
var link = entry.link[j].href;
}
}
var title = entry.title.$t;
var author = entry.author[0].name.$t;
var date = entry.published.$t;
var summary = entry.summary.$t;
isPublished = date.split('T')[0].split('-')[2];
if(isPublished.charAt(0) == '0'){
isPublished = isPublished.substring(1);
}
fillDate.push(isPublished);
if (fillTitles[isPublished]){
fillTitles[isPublished] = fillTitles[isPublished] + ' | ' + title;
}
else {
fillTitles[isPublished] = title;
}
li = document.createElement('li');
li.style.listType = 'none';
li.innerHTML = '<a href="'+link+'">'+title+'</a>';
ul.appendChild(li);
}
calDis.appendChild(ul);
var val1 = parseInt(calDay, 10)
var valxx = parseInt(calMonth, 10);
var val2 = valxx - 1;
var val3 = parseInt(calYear, 10);
var firstCalDay = new Date(val3,val2,1);
var val0 = firstCalDay.getDay();
startIndex = val0 + 1;
var dayCount = 1;
for (x =1; x < 38; x++){
var cell = document.getElementById('cell'+x);
if( x < startIndex){
cell.innerHTML = ' ';
cell.className = 'firstCell';
}
if( x >= startIndex){
cell.innerHTML = dayCount;
cell.className = 'filledCell';
for(p = 0; p < fillDate.length; p++){
if(dayCount == fillDate[p]){
if(fillDate[p].length == 1){
fillURL = '0'+fillDate[p];
}
else {
fillURL = fillDate[p];
}
cell.className = 'highlightCell';
cell.innerHTML = '<a href="/search?updated-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&updated-min='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T00%3A00%3A00'+timeOffset+'" title="'+fillTitles[fillDate[p]].replace(/"/g,'\'')+'">'+dayCount+'</a>';
}
}
if( dayCount > fill[valxx]){
cell.innerHTML = ' ';
cell.className = 'emptyCell';
}
dayCount++;
}
}
visTotal = parseInt(startIndex) + parseInt(fill[valxx]) -1;
if(visTotal >35){
document.getElementById('lastRow').style.display = '';
}
}
function initCal(){
document.getElementById('blogger_calendar').style.display = 'block';
var bcInit = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('a');
var bcCount = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('li');
document.getElementById('bloggerCalendarList').style.display = 'none';
calHead = document.getElementById('bcHead');
tr = document.createElement('tr');
for(t = 0; t < 7; t++){
th = document.createElement('th');
th.abbr = headDays[t];
scope = 'col';
th.title = headDays[t];
th.innerHTML = headInitial[t];
tr.appendChild(th);
}
calHead.appendChild(tr);
for (x = 0; x <bcInit.length;x++){
var stripYear= bcInit[x].href.split('_')[0].split('/')[3];
var stripMonth = bcInit[x].href.split('_')[1];
bcList.push(stripMonth + ','+ stripYear + ',' + x);
bcNav.push(bcInit[x].href);
}
var sel = document.createElement('select');
sel.id = 'bcSelection';
sel.onchange = function(){var cSend = this.options[this.selectedIndex].value.split(',');openStatus();callArchive(cSend[0],cSend[1],cSend[2]);};
q = 0;
for (r = 0; r <bcList.length; r++){
var selText = bcInit[r].innerHTML;
var selCount = bcCount[r].innerHTML.split('> (')[1];
var selValue = bcList[r];
sel.options[q] = new Option(selText + ' ('+selCount,selValue);
q++
}
document.getElementById('bcaption').appendChild(sel);
var m = bcList[0].split(',')[0];
var y = bcList[0].split(',')[1];
callArchive(m,y,'0');
}
function timezoneSet(root){
var feed = root.feed;
var updated = feed.updated.$t;
var id = feed.id.$t;
bcBlogId = id.split('blog-')[1];
upLength = updated.length;
if(updated.charAt(upLength-1) == "Z"){timeOffset = "+00:00";}
else {timeOffset = updated.substring(upLength-6,upLength);}
timeOffset = encodeURIComponent(timeOffset);
}
//]]>
</script>
<script src='/feeds/posts/summary?max-results=0&amp;alt=json-in-script&amp;callback=timezoneSet'/>
<!-- Archive Calendar end -->

4. Dodaj kod kalendarza

Z rozwijanej listy Przejdź do widżetu wybierz BlogArchive1.
Kliknij w miejsce, w którym powinna znajdować się strzałka, tuż przy kodzie widżetu Archiwum. Kod zwinie się tak, że będzie łatwiej go zaznaczyć.
Teraz zaznacz cały kod, który oznaczony jest czerwoną pętlą na ilustracji poniżej:
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Archiwum' type='BlogArchive'>...</b:widget>
Następnie zamień cały zaznaczony kod na:
  <b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Archiwum bloga' type='BlogArchive'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<div id='ArchiveList'>
<div expr:id='data:widget.instanceId + "_ArchiveList"'>
<b:if cond='data:style == "HIERARCHY"'>
<b:include data='data' name='interval'/>
</b:if>
<b:if cond='data:style == "FLAT"'>
<b:include data='data' name='flat'/>
</b:if>
<b:if cond='data:style == "MENU"'>
<b:include data='data' name='menu'/>
</b:if>
</div>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='flat' var='data'>
<div id='bloggerCalendarList'>
<ul>
<b:loop values='data:data' var='i'>
<li class='archivedate'>
<a expr:href='data:i.url'><data:i.name/></a> (<data:i.post-count/>)
</li>
</b:loop>
</ul>
</div>
<div id='blogger_calendar' style='display:none'>
<table id='bcalendar'><caption id='bcaption'>
</caption>
<!-- Table Header -->
<thead id='bcHead'/>
<!-- Table Footer -->
<!-- Table Body -->
<tbody><tr><td id='cell1'> </td><td id='cell2'> </td><td id='cell3'> </td><td id='cell4'> </td><td id='cell5'> </td><td id='cell6'> </td><td id='cell7'> </td></tr>
<tr><td id='cell8'> </td><td id='cell9'> </td><td id='cell10'> </td><td id='cell11'> </td><td id='cell12'> </td><td id='cell13'> </td><td id='cell14'> </td></tr>
<tr><td id='cell15'> </td><td id='cell16'> </td><td id='cell17'> </td><td id='cell18'> </td><td id='cell19'> </td><td id='cell20'> </td><td id='cell21'> </td></tr>
<tr><td id='cell22'> </td><td id='cell23'> </td><td id='cell24'> </td><td id='cell25'> </td><td id='cell26'> </td><td id='cell27'> </td><td id='cell28'> </td></tr>
<tr><td id='cell29'> </td><td id='cell30'> </td><td id='cell31'> </td><td id='cell32'> </td><td id='cell33'> </td><td id='cell34'> </td><td id='cell35'> </td></tr>
<tr id='lastRow'><td id='cell36'> </td><td id='cell37'> </td></tr>
</tbody>
</table>
<table id='bcNavigation'><tr>
<td id='bcFootPrev'/>
<td id='bcFootAll'/>
<td id='bcFootNext'/>
</tr></table>
<div id='calLoadingStatus' style='display:none; text-align:center;'>
<script type='text/javascript'>bcLoadStatus();</script>
</div>
<div id='calendarDisplay'/>
</div>
<script type='text/javascript'> initCal();</script>
</b:includable>
<b:includable id='interval' var='intervalData'>
Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format
</b:includable>
<b:includable id='menu' var='data'>
Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format
</b:includable>
<b:includable id='posts' var='posts'>
<!-- posts not needed for Calendar -->
</b:includable>
<b:includable id='toggle' var='interval'>
<!-- Toggle not needed for Calendar -->
</b:includable>
</b:widget>
Na koniec Zapisz szablon.

5. Dostosuj wygląd kalendarza

W kodzie stylu CSS kalendarza możesz dokonać modyfikacji jego kolorów. 
#88AACC - kolor niebieski, główny motyw kolorystyczny.
Ten post ukazał się również gościnnie u:
Szablon stworzony z przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.